Trắc nghiệm ôn tập

Tính theo a diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a

Câu hỏi:

Tính theo a diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a

A.
\(4\pi {a^2}.\)

B.
\(7\pi {a^2}.\)

C.
\(8\pi {a^2}.\)

D.
\(6\pi {a^2}.\)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Tính theo a diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a

Diện tích toàn phần của hình trụ: \({S_{tp}} = 2\pi rh + 2\pi {r^2} = 2\pi a.3a + 2\pi {a^2} = 8\pi {a^2}\) 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính theo a diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!