Trắc nghiệm ôn tập

Tính nồng độ CuSO4 ban đâu?

Câu hỏi:

Ngâm đinh sắt sạch trong 200 ml dd CuSO4. Sau phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra rửa nhẹ và làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng 8 gam. Nồng độ CuSO4 ban đầu là:

A.

Bạn đang xem: Tính nồng độ CuSO4 ban đâu?

0,52 M     

B.

0,5 M

C.
5 M        

D.
0,25 M

Đáp án đúng: C

Gọi số mol Fe phản ứng là x mol.

Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu 

 x          x                            x

→ mtăng = 64x – 56x = 8 → x = 1 mol

→ nCuSO4 = x = 1 mol → CM(CuSO4) = 1/0,2 = 5M

→ Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính nồng độ CuSO4 ban đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!