Trắc nghiệm ôn tập

Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Câu hỏi:

Cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc). Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Tính m?

A.
21,55   

B.
33,55   

C.
17,55   

D.
19,55

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!