Trắc nghiệm ôn tập

Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Câu hỏi:

Cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc). Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Tính m?

A.
21,55   

B.
33,55   

C.
17,55   

D.
19,55

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính m biết cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48l khí dung dịch X (dktc), cô cạn X thu được m gam chất rắn khan?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!