Trắc nghiệm ôn tập

Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A.
53,16.  

B.
57,12.  

C.
60,36. 

D.
54,84.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Đáp án: D

Bảo toàn khối lượng ⇒ mX= 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn nguyên tố O ⇒ 6nX + 4,83.2 = 3,42.2 +3,18 ⇒ nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng ⇒ 53,16 + 0,06.3.40 = b + 0,06.92 ⇒ b = 54,84

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!