Trắc nghiệm ôn tập

Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A.
53,16.  

B.
57,12.  

C.
60,36. 

D.
54,84.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Đáp án: D

Bảo toàn khối lượng ⇒ mX= 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn nguyên tố O ⇒ 6nX + 4,83.2 = 3,42.2 +3,18 ⇒ nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng ⇒ 53,16 + 0,06.3.40 = b + 0,06.92 ⇒ b = 54,84

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính khối lượng muối thu được khi cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!