Trắc nghiệm ôn tập

Tính đặc hiệu của hoocmon là gì? 

Câu hỏi:

Tính đặc hiệu của hoocmon là gì? 

A.
Ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan nhất định.

B.
Hoocmon theo máu đi khắp cơ thể.

C.
Không đặc trưng cho loài. 

D.
Có hoạt tính sinh học cao.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Tính đặc hiệu của hoocmon là gì? 

Tình đặc hiệu của hoocmon là chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan nhất định.

→ Đáp án: A 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính đặc hiệu của hoocmon là gì? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!