Trắc nghiệm ôn tập

Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

Câu hỏi:

Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

A.
NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NH< C6H5NH2.

B.
C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2.

C.
C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH< CH3NH2.

D.
NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < CH3CH2NH2.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!