Trắc nghiệm ôn tập

Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

Câu hỏi:

Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

A.
NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NH< C6H5NH2.

B.
C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2.

C.
C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH< CH3NH2.

D.
NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < CH3CH2NH2.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!