Trắc nghiệm ôn tập

Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/l. Sau khi phản ứung thu được 12,4g chất rắn. Giá trị a

A.
0,25  

B.
0,35  

C.
0,15    

D.
0,75

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!