Trắc nghiệm ôn tập

Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/l. Sau khi phản ứung thu được 12,4g chất rắn. Giá trị a

A.
0,25  

B.
0,35  

C.
0,15    

D.
0,75

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính a biết cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 3,6g Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 amol/, sau khi phản ứng thu được 12,4g chất rắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!