Trắc nghiệm ôn tập

Tìm nguyên hàm của (fleft( x right) = cos 3x)

Câu hỏi:

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \cos 3x\).

A.
\(\int {\cos 3x{\rm{d}}x = 3\sin 3x + C} \)

B.
\(\int {\cos 3x{\rm{d}}x = \frac{{\sin 3x}}{3} + C} \)

C.
\(\int {\cos 3x{\rm{d}}x =  – \frac{{\sin 3x}}{3} + C} \)

D.
\(\int {\cos 3x{\rm{d}}x = \sin 3x + C} \)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tìm nguyên hàm của \(f\left( x \right) = \cos 3x\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!