Trắc nghiệm ôn tập

Tìm nghiệm dương bé nhất của phương trình (2{sin ^2}x + 5sin x – 3 = 0)

Câu hỏi:

Tìm nghiệm dương bé nhất của phương trình \(2{\sin ^2}x + 5\sin x – 3 = 0\).

A.
\(x = \dfrac{\pi }{3}.\)

B.
\(x = \dfrac{\pi }{{12}}.\)

C.
\(x = \dfrac{\pi }{6}.\)

D.
\(x = \dfrac{{5\pi }}{6}.\)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Tìm nghiệm dương bé nhất của phương trình (2{sin ^2}x + 5sin x – 3 = 0)

Ta có: \(2{\sin ^2}x + 5\sin x – 3 = 0 \)\(\Leftrightarrow \left( {2\sin x – 1} \right)\left( {\sin x + 3} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \sin x = \dfrac{1}{2} \)\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi \end{array} \right.\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\)

Nghiệm dương bé nhất của phương trình là \(x = \dfrac{\pi }{6}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tìm nghiệm dương bé nhất của phương trình \(2{\sin ^2}x + 5\sin x – 3 = 0\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!