Tổng hợp

Tiền đúc là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Tiền đúc (coinage) là gì?

Tiền đúc là gì?

Bạn đang xem: Tiền đúc là gì?

Tiền đúc (coinage) là bộ phận tiền mặt bao gồm các đồng tiền bằng kim loại.

Tiền đúc (coinage) là bộ phận tiền mặt bao gồm các đồng tiền bằng kim loại. Tiền đúc là những miếng kim loại, thường có hình dạng nhất định và được đóng dấu để chỉ rõ giá trị và cơ sở pháp lý của nó với tư cách là tiền. Trong trường hợp tiền đúc “nguyên chất” lưu thông với giá trị bằng giá trị hàm lượng kim loại tạo thành nó (trừ thuế đúc tiền ), thì quá trình đúc tiền tạo ra bằng chứng cho hàm lượng kim loại của tiền đúc.

Trong chế độ tiền ký hiệu, tức khi giá trị lưu thông của tiền đúc hoàn toàn tách khỏi giá trị hàm lượng kim loại của nó, thì quá trình đúc tiền chính là quá trình công bố giá trị và tạo lập địa vị pháp lý của tiền đúc. Hiện nay ở hầu hết các nước, nhà nước đều nắm quyền đúc tiền.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!