Trắc nghiệm ôn tập

Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là gì?

Câu hỏi:

Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là:

A.

Bạn đang xem: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là gì?

NaOH, HCl      

B.

Quì tím, NaOH

C.
NaOH, Na2CO3    

D.
Quì tím, HCl.

Đáp án đúng: C

– Cho NaOH lần lượt vào các mẫu thử. Có kết tủa trắng là MgCl2

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl

– Tiếp tục cho Na2CO3 vào 2 mẫu thử còn lại → Xuất hiện tủa trắng là CaCl2

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

→ Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!