Trắc nghiệm ôn tập

Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Đốt dây sắt dư trong khí clo.(2). Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).(3).

Câu hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1). Đốt dây sắt dư trong khí clo.
(2). Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).
(3). Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng (dư).
(4). Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
(5). Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
(6). Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối Fe(III) là

A.
4

B.
3

C.
6

D.
5

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Đốt dây sắt dư trong khí clo.(2). Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).(3).

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Đốt dây sắt dư trong khí clo.(2). Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).(3).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!