Trắc nghiệm ôn tập

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

Câu hỏi:

 Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là:

A.
thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch -thần kinh lưới – chưa phân hóa.

B.
chưa phân hóa -thần kinh lưới – thần kinh chuỗi hạch – thần kinh ống.

C.
thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch -thần kinh lưới.

D.
thần kinh lưới – thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!