Trắc nghiệm ôn tập

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

Câu hỏi:

 Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là:

A.
thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch -thần kinh lưới – chưa phân hóa.

B.
chưa phân hóa -thần kinh lưới – thần kinh chuỗi hạch – thần kinh ống.

C.
thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch -thần kinh lưới.

D.
thần kinh lưới – thần kinh ống – thần kinh chuỗi hạch.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!