Trắc nghiệm ôn tập

They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Câu hỏi:

They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

A.
at

B.
of

C.
in

D.
out

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!