Trắc nghiệm ôn tập

They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Câu hỏi:

They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

A.
at

B.
of

C.
in

D.
out

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: They suspected Tom ___having used / using explosives to kill fish in the lake

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!