Trắc nghiệm ôn tập

Theo WTO (tổ chức y tế thế giới) nồng độ tối đa của Pb2+ trong nước sinh hoạt là 0,05 mg/l. hãy cho biết nguồn nước nào sau đây bị ô nhiễm bởi Pb2+

Câu hỏi:

Theo WTO (tổ chức y tế thế giới) nồng độ tối đa của Pb2+ trong nước sinh hoạt là 0,05 mg/l. Hãy cho biết nguồn nước nào dưới đây bị ô nhiễm nặng bởi Pb2+

 

Bạn đang xem: Theo WTO (tổ chức y tế thế giới) nồng độ tối đa của Pb2+ trong nước sinh hoạt là 0,05 mg/l. hãy cho biết nguồn nước nào sau đây bị ô nhiễm bởi Pb2+

A.
0,02 mg Pb2+ trong 0,5 lít nước.   

B.
0,03 mg Pb2+ trong 0,75 lít nước.

 

C.
0,2 mg Pb2+ trong 1,5 lít nước.   

D.
0,3 mg Pb2+ trong 6 lít nước.

      

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo WTO (tổ chức y tế thế giới) nồng độ tối đa của Pb2+ trong nước sinh hoạt là 0,05 mg/l. hãy cho biết nguồn nước nào sau đây bị ô nhiễm bởi Pb2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!