Trắc nghiệm ôn tập

Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.
Một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron.

B.
Một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C.
Một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các proton.

D.
Một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!