Trắc nghiệm ôn tập

Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được tính bằng công thức En = -(13,6/n2)(eV) với n = 1

Câu hỏi:

Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được tính bằng công thức En = -(13,6/n2)(eV) với n = 1,2,3… chiếu bức xạ điện tử có bước sóng 1,0938 μm vào khối hơi hidro đang ở cùng một trạng thái kích thích, nguyên tử hidro hấp thụ photon thì sau đó có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ có bước sóng khác nhau? 

A.
3   

B.
6

C.
 10     

D.
15

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được tính bằng công thức En = -(13,6/n2)(eV) với n = 1

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được tính bằng công thức En = -(13,6/n2)(eV) với n = 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!