Trắc nghiệm ôn tập

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất? 

Câu hỏi:

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất? 

A.
AaBb × Aabb      

B.
AABb × AaBB 

C.
AaBB × aabb  

D.
AABB × Aabb

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!