Trắc nghiệm ôn tập

Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: 

Câu hỏi:

Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: 

A.
Tội ít nghiêm trọng; tội nghiêm trọng; tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng 

B.
Tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng 

C.
Tội ít nghiêm trọng và tội rất nghiêm trọng 

D.
Tội không nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!