Trắc nghiệm ôn tập

The word ‘provisioning’ in the second paragraph is closest in meaning to ___________

Câu hỏi:

The word “provisioning” in the second paragraph is closest in meaning to ________.

A.
supplying

B.
prepairing

C.
building

D.
expanding

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: The word ‘provisioning’ in the second paragraph is closest in meaning to ___________

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “provisioning” (sự cung cấp) ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với từ ____ .

A. supplying (n): sự cung cấp                                                 B. preparing (n): sự chuẩn bị

C building (n): tòa nhà nhiều tầng                                            D. expanding (v): mở rộng ra

=> provisioning = supplying

Tạm dịch: Rất ít côn trùng ăn con non sau khi nở, nhưng một số loài tạo nên sự sắp xếp khác cái mà cung cấp sâu bướm và nhện mà chúng đã làm tê liệt nọc độc cho tế bào và tổ của chúng …

Chọn A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The word ‘provisioning’ in the second paragraph is closest in meaning to ___________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!