Trắc nghiệm ôn tập

The word marginalized

Câu hỏi:

The word “marginalized” in paragraph 5 is closest in meaning to_______ .

A.
put in the outer part

B.
treated as if someone is not important

C.
being different from the others

D.
put in many activities

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The word marginalized

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The word marginalized

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!