Trắc nghiệm ôn tập

The word ‘it’ in the third paragraph refers to ____________

Câu hỏi:

The word “it” in the third paragraph refers to _________ .

A.
feeding

B.
moment

C.
young animal

D.
size

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: The word ‘it’ in the third paragraph refers to ____________

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “it” trong đoạn 3 liên quan tới _____ .

A. feeding: cho ăn                                                                        B. moment: thời điểm

C. young animal: con non                                                         D. size: kích thước

Thông tin: Feeding postpones that moment until a young animal has grown to such a size that it is better able to cope.

Tạm dịch: Cho ăn hoãn lại thời điểm đó cho đến khi một con vật non đã phát triển đến kích thước đủ để nó có thể tự xoay xở được.

Chọn C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The word ‘it’ in the third paragraph refers to ____________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!