Trắc nghiệm ôn tập

The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Câu hỏi:

The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

A.
energy

B.
battery

C.
power

D.
emotion

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!