Trắc nghiệm ôn tập

The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Câu hỏi:

The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

A.
energy

B.
battery

C.
power

D.
emotion

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The shrinking of glaciers, leading to a decrease in fresh water for rivers and less ______________ production.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!