Trắc nghiệm ôn tập

The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Câu hỏi:

The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

A.
sea level

B.
sea animal

C.
sea life

D.
sea coral

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!