Trắc nghiệm ôn tập

The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Câu hỏi:

The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

A.
sea level

B.
sea animal

C.
sea life

D.
sea coral

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The oceans and seas are getting warmer and the polar ice caps are melting. This causes the rise in ___________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!