Trắc nghiệm ôn tập

The first SEA Games were held in Bangkok, Thailand, from 12 to 17 December,1959 comprising more and more 527 athletes and official from Southeast countries participating in 12 sports competitions

Câu hỏi:

The first SEA Games were held in Bangkok, Thailand, from 12 to 17 December,1959 comprising more and more 527 athletes and official from Southeast countries participating in 12 sports competitions.

A.
were held

Bạn đang xem: The first SEA Games were held in Bangkok, Thailand, from 12 to 17 December,1959 comprising more and more 527 athletes and official from Southeast countries participating in 12 sports competitions

B.
from 12 to 17

C.
comprising

D.
more and more

Đáp án đúng: D

Đáp án đúng là D.

more and more —> more than

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!