Trắc nghiệm ôn tập

 the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Câu hỏi:

 the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

A.
To build

B.
Having built

C.
Being built

D.
Having been built

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem:  the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!