Trắc nghiệm ôn tập

The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Câu hỏi:

The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

A.
concentrations

B.
attention

C.
lots

D.
collections

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!