Trắc nghiệm ôn tập

The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Câu hỏi:

The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

A.
concentrations

B.
attention

C.
lots

D.
collections

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased  ____ of greenhouse gases.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!