Trắc nghiệm ôn tập

Tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý

Câu hỏi:

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

A.
Quyền ứng cử.

B.
Quyền kiểm tra, giám sát.

C.
Quyền đóng góp ý kiến.

D.
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!