Trắc nghiệm ôn tập

Teaching English is a great example of a volunteer job that often________ a career.

Câu hỏi:

Teaching English is a great example of a volunteer job that often________ a career.

A.
leads

B.
leads up

C.
turns

D.
turns into

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Teaching English is a great example of a volunteer job that often________ a career.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Teaching English is a great example of a volunteer job that often________ a career.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!