Trắc nghiệm ôn tập

Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2.

Câu hỏi:

Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2. Thể một; 3. Thể tứ bội; 4. Thể bốn; 5. Thể ba; 6. Thể lục bội. Công thức NST của các tế bào trên được viết tương ứng là:

A.
2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4, 4n, 6n

Bạn đang xem: Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2.

B.
2n, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 4n, 6n

C.
2n-2, 2n-1, 4n, 2n+2, 2n+1, 6n

D.
2n-2, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 2n+4, 2n+6

Đáp án đúng: C

Bộ NST lưỡng bội của tế bào là 2n.

Thể không: Tế bào mất hẳn 1 cặp NST nào đó: 2n-2

Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

Thể tứ bội: Tế bào gấp đôi số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp đôi: 4n

Thể bốn: Tế bào thêm 2 chiếc NST của 1 cặp NST hoặc 2 cặp NST nào đó: 2n+2

Thể một: Tế bào thêm 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n+1

Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

Thể lục bội: Tế bào gấp ba số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp ba: 6n

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!