Trắc nghiệm ôn tập

Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2.

Câu hỏi:

Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2. Thể một; 3. Thể tứ bội; 4. Thể bốn; 5. Thể ba; 6. Thể lục bội. Công thức NST của các tế bào trên được viết tương ứng là:

A.
2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4, 4n, 6n

Bạn đang xem: Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2.

B.
2n, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 4n, 6n

C.
2n-2, 2n-1, 4n, 2n+2, 2n+1, 6n

D.
2n-2, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 2n+4, 2n+6

Đáp án đúng: C

Bộ NST lưỡng bội của tế bào là 2n.

Thể không: Tế bào mất hẳn 1 cặp NST nào đó: 2n-2

Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

Thể tứ bội: Tế bào gấp đôi số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp đôi: 4n

Thể bốn: Tế bào thêm 2 chiếc NST của 1 cặp NST hoặc 2 cặp NST nào đó: 2n+2

Thể một: Tế bào thêm 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n+1

Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

Thể lục bội: Tế bào gấp ba số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp ba: 6n

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!