Trắc nghiệm ôn tập

Tất cả các ion trong nhóm nào dưới đây đều gây ô nhiễm nguồn nước

Câu hỏi:

Tất cả các ion trong nhóm nào dưới đây đều gây ô nhiễm nguồn nước

A.

Bạn đang xem: Tất cả các ion trong nhóm nào dưới đây đều gây ô nhiễm nguồn nước

NO3, NO2, Pb2+, As3+

B.
NO3; NO2; Pb2+, Na+, Cd 2+, Hg 2-

C.

NO3; NO2; Pb2+; Na+; HCO3;

D.
NO3; NO2; Pb2+; Na+, Cl

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tất cả các ion trong nhóm nào dưới đây đều gây ô nhiễm nguồn nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!