Trắc nghiệm ôn tập

Tất cả các giá trị của m để phương trình (left( {2m + 1} right)sin x – left( {m + 2} right)cos x = 2m + 3) vô nghiệm là

Câu hỏi:

Tất cả các giá trị của m để phương trình \(\left( {2m + 1} \right)\sin x – \left( {m + 2} \right)\cos x = 2m + 3\) vô nghiệm là:

A.
\(m > 2 – 2\sqrt 2 \)

B.
\(2 – 2\sqrt 2  \le m \le 2 + 2\sqrt 2 \)

C.
\(2 – 2\sqrt 2  < m < 2 + 2\sqrt 2 \)

D.
\(m < 2 + 2\sqrt 2 \)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Tất cả các giá trị của m để phương trình (left( {2m + 1} right)sin x – left( {m + 2} right)cos x = 2m + 3) vô nghiệm là

Phương trình vô nghiệm khi:

\(\begin{array}{l}
{\left( {2m + 1} \right)^2} + {\left( {m + 2} \right)^2} < {\left( {2m + 3} \right)^2}\\
 \Leftrightarrow 5{m^2} + 8m + 5 < 4{m^2} + 12m + 9\\
 \Leftrightarrow {m^2} – 4m – 4 < 0\\
 \Leftrightarrow 2 – 2\sqrt 2  < m < 2 + 2\sqrt 2 
\end{array}\)

Chọn C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tất cả các giá trị của m để phương trình \(\left( {2m + 1} \right)\sin x – \left( {m + 2} \right)\cos x = 2m + 3\) vô nghiệm là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!