Trắc nghiệm ôn tập

Tập xác định D của hàm số y=tanx-1/tanx là

Câu hỏi:

Tập xác định D của hàm số \(y = \frac{{\tan x – 1}}{{\sin x}}\)là:

A.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi |k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Bạn đang xem: Tập xác định D của hàm số y=tanx-1/tanx là

B.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi |k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

C.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.\)

D.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{k\pi }}{2}|k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Video hướng dẫn giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Hàm số \(y = \frac{{\tan x – 1}}{{\sin x}}\)xác định khi: \(\left\{ \begin{array}{l}\cos x \ne 0\\\sin x \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne k\pi \\x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow x \ne \frac{{k\pi }}{2}.\)

Vậy TXĐ của hàm số là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!