Trắc nghiệm ôn tập

Tập xác định D của hàm số y=tanx-1/tanx là

Câu hỏi:

Tập xác định D của hàm số \(y = \frac{{\tan x – 1}}{{\sin x}}\)là:

A.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi |k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Bạn đang xem: Tập xác định D của hàm số y=tanx-1/tanx là

B.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi |k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

C.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.\)

D.
\(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{k\pi }}{2}|k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Video hướng dẫn giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

Hàm số \(y = \frac{{\tan x – 1}}{{\sin x}}\)xác định khi: \(\left\{ \begin{array}{l}\cos x \ne 0\\\sin x \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne k\pi \\x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow x \ne \frac{{k\pi }}{2}.\)

Vậy TXĐ của hàm số là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!