Trắc nghiệm ôn tập

Tập xác định của hàm số (y = 2cos x – 1) là:

Câu hỏi:

Tập xác định của hàm số \(y = 2\cos x – 1\) là:

A.
\(D = R\backslash \left\{ {\frac{1}{2}} \right\}\)

B.
D = R

C.
\(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

D.
\(D = R\backslash \left\{ {\pi  + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Tập xác định của hàm số (y = 2cos x – 1) là:

Hàm \(\cos\) luôn xác định với mọi x thuộc R.

Chọn B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tập xác định của hàm số \(y = 2\cos x – 1\) là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!