Tổng hợp

Tập trung thị trường là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Tập trung bán hay tập trung thị trường (seller concen-tration or market concentration) là gì?

Tập trung thị trường là gì?

Bạn đang xem: Tập trung thị trường là gì?

Tập trung bán hay tập trung thị trường (seller concen-tration or market concentration) là yếu tố của cấu trúc thị trường biểu thị phân phối số lượng và quy mô người bán trong một thị trường cụ thể.

Tập trung bán hay tập trung thị trường (seller concen-tration or market concentration) là yếu tố của cấu trúc thị trường biểu thị phân phối số lượng và quy mô người bán trong một thị trường cụ thể. Lý thuyết thị trường dự báo rằng kết quả  hoạt động của thị trường phụ thuộc vào việc trên thị trường (a) có nhiều người cung ứng, trong đó mỗi người cung ứng chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng mức cung (thị trường cạnh tranh hoàn hảo); (b) có một vài người cung ứng, trong đó mỗi người cung ứng chiếm chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng mức cung ứng (thị trường thiểu quyền); hay chỉ có một người cung ứng duy nhất (thị trường độc quyền).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế, nếu lượng hóa thì tập trung thị trường là một hàm của số lượng doanh nghiệp và số thị phần tương ứng của họ trong tổng sản lượng (có thể thay thế bằng tổng công suất hoặc tổng dự trữ) trên thị trường. Các thuật ngữ thay thế là tập trung vào ngành (Industry concentration)tập trung người bán (Seller concentration)

Tập trung thị trường liên quan đến tập trung công nghiệp (thuật ngữ liên quan đến việc phân phối sản xuất trong một ngành). Trong tổ chức công nghiệp, tập trung thị trường có thể được sử dụng như một thước đo sự cạnh tranh, được giả định là có tương quan cùng chiều đến tỷ suất lợi nhuận trong ngành.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!