Trắc nghiệm ôn tập

Tập nghiệm của phương trình x3 + (x + 1)3 = (2x + 1)3 là:

Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình x3 + (x + 1)3 = (2x + 1)3 là:

A.
S = { 0; – 1 } 

B.
 S = { 0 }

C.
S = { – 1/2; – 1 }

D.
S = { 0; – 1/2; – 1 }

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tập nghiệm của phương trình x3 + (x + 1)3 = (2x + 1)3 là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!