Trắc nghiệm ôn tập

Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp.

Câu hỏi:

Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là \(T = 1,919 \pm 0,001(s)\) và \(l = 0,9 \pm 0,002(m)\) . Bỏ qua sai số của số pi. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?

A.
\(g = 9,648 \pm 0,031m/{s^2}\)

Bạn đang xem: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp.

B.
\(g = 9,544 \pm 0,035m/{s^2}\)

C.
\(g = 9,648 \pm 0,003m/{s^2}\)

D.
\(g = 9,544 \pm 0,003m/{s^2}\)

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!