Trắc nghiệm ôn tập

Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp.

Câu hỏi:

Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là \(T = 1,919 \pm 0,001(s)\) và \(l = 0,9 \pm 0,002(m)\) . Bỏ qua sai số của số pi. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?

A.
\(g = 9,648 \pm 0,031m/{s^2}\)

Bạn đang xem: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp.

B.
\(g = 9,544 \pm 0,035m/{s^2}\)

C.
\(g = 9,648 \pm 0,003m/{s^2}\)

D.
\(g = 9,544 \pm 0,003m/{s^2}\)

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!