Trắc nghiệm ôn tập

Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm ({q_1} = – {3.10^{ – 6}}C,{q_2} = 8.10{}^{ – 6}C.

Câu hỏi:

Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm \({q_1} = – {3.10^{ – 6}}C,{q_2} = 8.10{}^{ – 6}C.\)  Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích \({q_3} = {2.10^{ – 6}}C\) đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. 

A.

Bạn đang xem: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm ({q_1} = – {3.10^{ – 6}}C,{q_2} = 8.10{}^{ – 6}C.

6,76 N.   

B.
15,6 N.            

C.
7,2 N.         

D.
14, 4 N.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm ({q_1} = – {3.10^{ – 6}}C,{q_2} = 8.10{}^{ – 6}C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!