Trắc nghiệm ôn tập

Tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = q2 = ( – {6.10^{ – 6}}) C.

Câu hỏi:

Tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = q2 = \( – {6.10^{ – 6}}\) C. Xác định độ lớn lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3 =  \( – {3.10^{ – 8}}\)C đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm. 

A.
0,136 N.           

B.
0,156 N.        

C.
0,072 N.     

D.
0,144 N.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = q2 = ( – {6.10^{ – 6}}) C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = q2 = ( – {6.10^{ – 6}}) C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!