Trắc nghiệm ôn tập

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh”?

Câu hỏi:

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”?

A.
Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

B.
Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.

C.
Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.

D.
Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh”?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh”?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!