Trắc nghiệm ôn tập

Sự bay hơi A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng. C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. D. Chỉ xảy ra đối với một số chất lỏng.

Câu hỏi:

Sự bay hơi 

A.

Bạn đang xem: Sự bay hơi A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng. C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. D. Chỉ xảy ra đối với một số chất lỏng.

Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. 

B.
Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng.

C.

Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. 

D.
Chỉ xảy ra đối với một số chất lỏng.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Sự bay hơi A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng. C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. D. Chỉ xảy ra đối với một số chất lỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!