Trắc nghiệm ôn tập

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa ở châu Phi??

Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

A.
Năm 1962 Angiêri giành được độc lập.

B.
Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.

C.
11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

D.
Năm 1960 “Năm châu Phi”.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa ở châu Phi??

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa ở châu Phi??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!