Trắc nghiệm ôn tập

Solar energy can also be used for day lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

Câu hỏi:

Solar energy can also be used for day lighting, cooking, heating water, and helping plants grow. If we have solar panels on our roofs, we ll be able to ____our own electricity.

A.
generate

B.
make up

C.
give out

D.
send out

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Solar energy can also be used for day lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Solar energy can also be used for day lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!