Trắc nghiệm ôn tập

Số đồng phân ancol của C4H9OH là mấy trong 4 đáp án sau??

Câu hỏi:

Số đồng phân ancol của C4H9OH là

A.
4

B.
3

C.
2

D.
1

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Số đồng phân ancol của C4H9OH là mấy trong 4 đáp án sau??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!