Trắc nghiệm ôn tập

Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất là dãy nào trong 4daxy dưới đây?

Câu hỏi:

Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH là: 

A.
H2O, C2H5OH, CH3OH 

B.
CH3OH, C2H5OH, H2

C.
CH3OH, H2O, C2H5OH 

D.
H2O, CH3OH, C2H5OH

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất là dãy nào trong 4daxy dưới đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!