Trắc nghiệm ôn tập

Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

Câu hỏi:

Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

A.
thủy phân.      

B.
với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C.
đổi màu iot.  

D.
tráng bạc.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!