Trắc nghiệm ôn tập

Phương trình (left( {{m^2} – 4m + 3} ight)x = {m^2} – 3m + 2) vô nghiệm khi m bằng

Câu hỏi:

Phương trình \(\left( {{m^2} – 4m + 3} \right)x = {m^2} – 3m + 2\) vô nghiệm khi m bằng

A.
2

B.
3

C.
4

D.
1

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Phương trình (left( {{m^2} – 4m + 3} ight)x = {m^2} – 3m + 2) vô nghiệm khi m bằng

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{m^2} – 4m + 3 = 0\\
{m^2} – 3m + 2 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
m = 1\\
m = 3
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
m \ne 1\\
m \ne 2
\end{array} \right.
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow m = 3
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phương trình (left( {{m^2} – 4m + 3}
ight)x = {m^2} – 3m + 2) vô nghiệm khi m bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!