Trắc nghiệm ôn tập

Phương trình hóa học nào sau đây không thể xảy ra?

Câu hỏi:

Phương trình hóa học nào sau đây không thể xảy ra?

A.
KBrdung dịch  +  Cl2 →   

B.
NaIdung dịch +  Br2 →

C.
H2Ohơi nóng+ F2 →         

D.
KBrdung dịch +  I2  →

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phương trình hóa học nào sau đây không thể xảy ra?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!