Trắc nghiệm ôn tập

Phương trình (3{cos ^2}x – 4cos x – 7 = 0) có tất cả các nghiệm là:

Câu hỏi:

Phương trình \(3{\cos ^2}x – 4\cos x – 7 = 0\) có tất cả các nghiệm là:

A.
\(\left[ \begin{array}{l}
x = \pi  + k\pi ;\\
x =  \pm \arccos \frac{7}{3} + k2\pi 
\end{array} \right.\)

B.
\(\left[ \begin{array}{l}
x = \pi  + k2\pi \\
x = \arccos \left( {\frac{7}{3}} \right) + k2\pi 
\end{array} \right.\)

C.
\(x = \pi  + k2\pi \)

D.
\(x =  \pm \arccos \frac{7}{3} + k2\pi \)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Phương trình (3{cos ^2}x – 4cos x – 7 = 0) có tất cả các nghiệm là:

\(\begin{array}{l}
3{\cos ^2}x – 4\cos x – 7 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\cos x =  – 1\\
\cos x = \frac{7}{3}\left( {VN} \right)
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow x = \pi  + k2\pi 
\end{array}\)

Chọn C.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phương trình \(3{\cos ^2}x – 4\cos x – 7 = 0\) có tất cả các nghiệm là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!