Trắc nghiệm ôn tập

Phương trình 2x – 4 = 0 tương đương với phương trình:

Câu hỏi:

Phương trình 2x – 4 = 0 tương đương với phương trình:

A.
2x + 4 = 0 

B.
x – 2 = 0  

C.
x = 4      

D.
2 – 4x = 0

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phương trình 2x – 4 = 0 tương đương với phương trình:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!